Sản phẩm nổi bật
Giá bán: 190,000đ
Đóng gói: 2.2kg/Túi
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
190,000đ/Túi 2.2kg
Giá bán: 110,000đ
Đóng gói: 1.25kg/Túi
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
110,000đ/Túi 1.25kg
Giá bán: 24,900đ
Đóng gói: 100gram/Hộp
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
24,900đ/Hộp 100gram
Giá bán: 336,000đ
Đóng gói: 7kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
336,000đ/Túi 7kg
Giá bán: 240,000đ
Đóng gói: 5kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
240,000đ/Túi 5kg
Giá bán: 12,900đ
Đóng gói: 220gram/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
12,900đ/Túi 220gram
Giá bán: 48,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
48,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 2,650,000đ
Đóng gói: 4kg/Thùng
MUA
Sản phẩm Cao cấp
Sản phẩm Cao cấp
2,650,000đ/Thùng 4kg
Giá bán: 280,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Cao cấp
Sản phẩm Cao cấp
280,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 280,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Cao cấp
Sản phẩm Cao cấp
280,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 65,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
65,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 160,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
160,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 55,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
55,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 48,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
48,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 48,000đ
Sản phẩm Hữu cơ
Tạm hết hàng
Sản phẩm Hữu cơ
Tạm hết hàng
Giá bán: 48,000đ
Sản phẩm Hữu cơ
Tạm hết hàng
Sản phẩm Hữu cơ
Tạm hết hàng
Giá bán: 48,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
48,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 52,700đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
52,700đ/Túi 1kg
Giá bán: 55,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
55,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 48,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm Hữu cơ
Sản phẩm Hữu cơ
48,000đ/Túi 1kg
Giá bán: 27,500đ
Đóng gói: 500gram/Lọ
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
27,500đ/Lọ 500gram
Giá bán: 27,500đ
Đóng gói: 500gram/Lọ
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
27,500đ/Lọ 500gram
Giá bán: 91,182đ
Đóng gói: 100gram/Túi
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
91,182đ/Túi 100gram
Giá bán: 110,000đ
Đóng gói: 1kg/Túi
MUA
Sản phẩm An toàn
Sản phẩm An toàn
110,000đ/Túi 1kg
Tạo tài khoản để nhận thực đơn dinh dưỡng hàng tuần
Theo dõi tin tức từ F.care